Qualitäts - und Umweltpolitik

Kvaliteta 02


Radin d.o.o
je jedna od visokopozicioniranih tvrtki na području Republike Hrvatske u segmentu grafičke industrije i trgovine te trgovine kemikalijama. Definiranjem politika sustava upravljanja Radin d.o.o. se opredijelila za sustavno i učinkovito upravljanje kvalitetom svojih proizvoda i usluga te za odgovorno i djelotvorno upravljanje zaštitom okoliša.

Sustav upravljanja kvalitetom temelji se na načelima usmjerenosti prema zadovoljenju zahtjeva i ispunjenju očekivanja kupaca, na kontinuiranom poboljšavanju procesa i razvoju partnerskih odnosa uz usmjerenje i prema kvaliteti i sigurnosti svih naših proizvoda.

Smatramo da je kvaliteta ključni razlog postizanja i održavanja visokog nivoa povjerenja klijenata u našu tvrtku, kao i proizvođače koje zastupamo te predstavlja platformu za postizanje održivog rasta i razvoja. Povjerenje temeljeno na kvaliteti i ugledu te visokim standardima koje postavljamo od osnivanja tvrtke 1948. godine predstavlja osnovno opredjeljenje tvrtke.

Kvaliteta naših proizvoda predstavlja temelj na kojem gradimo svoju konkurentnost. Naš uspjeh ovisi o zadovoljstvu naših kupaca. Neprekidno nastojimo prepoznavati njihove potrebe te, bez izuzetka, pravovremeno isporučiti tražene proizvode i usluge. Usmjereni smo na postizanje zadovoljstva kupca i kreiranje dodatne vrijednosti za njihove poslovne procese kroz naše proizvode i usluge. Kontinuiranim ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja svakog pojedinačnog kupca gradimo dugoročne partnerske odnose. Održavanjem visokog nivoa kvalitete proizvoda, točnosti isporuke, konkurentskim odnosom cijene i kvalitete te potpunom podrškom nakon prodaje uspješno održavamo postavljene temelje povjerenja.

Redovito postavljamo ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve kvalitete kako bi doprinijeli neprekidnom poboljšanju zadovoljstva kupaca i učinkovitosti poslovnih procesa.

Kvaliteta naših proizvoda je naša trajna obveza. Stoga naše sustave upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, uspostavljenim prema normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 održavamo tako da osiguravaju bezuvjetnu usklađenost naših proizvoda s primjenjivim zakonskim propisima i zahtjevima kupaca. U tom cilju, neprekidno radimo na izobrazbi naših zaposlenika na svim razinama te jačanju svijesti o važnosti kvalitete.

Unapređujemo sve aspekte našeg poslovanja postavljajući visoke standarde. Njegujemo poticajnu radnu okolinu temeljenu na povjerenju, timskom radu, s jasno definiranim odgovornostima. Osiguravamo otvorenu komunikaciju s djelatnicima i klijentima. Osobni razvoj zaposlenika, neprekidno usavršavanje i razvoj pojedinca, internih procesa i kolektiva, jesu temelji na kojima gradimo svoju budućnost.

Zaštita okoliša nam je jedan od prioriteta te se zalažemo za održiv razvoj kroz aktivno i stalno uvažavanje utjecaja svih aspekata svog poslovanja na okoliš. Racionalno koristimo izvore energije i sirovine te gospodarimo otpadom.

Prilikom proizvodnje, te samim svojim proizvodima i uslugama, svim resursima nastojimo prevenirati negativan utjecaj na okoliš.

Poštivanje i provođenje svih zakonskih i ostalih zahtjeva koji se odnose na cjelokupno poslovanje, kao i poštovanje pravnih normi i etičkih principa poštujući sve zahtjeve postavljene od zainteresiranih strana predstavlja jedan od temelja našeg poslovanja.

Radin d.o.o. će sve upravljačke odluke donositi na načelu dobrog upravljanja koje se zasniva na uvažavanju stvarnih i mjerljivih činjenica i argumenata, pravodobnosti informiranja, uključivanju svih zainteresiranih strana te redovitom analiziranju učinaka svih odluka.

Vizija sustava upravljanja Radin d.o.o. je kontinuiranim unaprjeđivanjem poslovanja i organizacijske kulture postići poslovnu izvrsnost.

Naša poslovna strategija zasniva se na kontinuiranom unapređenju sustava upravljanja kojim se ostvaruju vizija, misija i strateški ciljevi Radin d.o.o.

Uprava Društva:

Tanja Bandić, Direktorica
Nensi Hrgar Drenški, Član Uprave


Ako vas zanima više - Odjel zaštite okoliša i prometa kemikalijama